Dezmăț culinar la Jurilovca/ Culinary debauchery at Jurilovca

[RO]

Zeci de ceaune care fierbeau în același timp și o mare de oameni care priveau dincolo de mesele aliniate perfect, în așteptarea borșului de pește, a fost imaginea care mi-a atras atenția imediat ce am ajuns în micuțul port de la Jurilovca. Nici noi nu plecasem de acasă cu alte gânduri. Dacă e borș… păi borș să fie!!! 🙂

[EN]

Dozens of pots boiling at the same time, and a great crowd of people who looked beyond the  perfectly lined up tables, waiting for the fish borscht, was the image that caught my attention as soon as I got to the little Jurilovca harbor. Neither did we leave home with other thoughts. If it’s borscht … well borsch be !!! 🙂

DSC_8740

[RO]

Cum am ajuns la Jurilovca

Este primul an în care am renunțat la orice alt program pentru a veni la acest eveniment culinar, eu atrasă de renumitul borș de pește, iar soțul meu atras de ideea de petrecere câmpenească. Am plecat din Constanța cu mașina în jurul orei 12 și puțin peste o oră eram la intrarea în Jurilovca.

Nici nu intrasem bine în localitate când am văzut în fața noastră o o mulțime de mașini care căutau un loc de parcare. GPS-ul nostru, ceva mai inteligent decât noi, ne-a întors din strada principală și ne-a deviat către o străduță paralelă cu aceasta. Nici acolo nu am avut noroc să parcăm din primele încercări. După câteva tururi de forță prin drumurile prăfuite, am găsit un loc unde am strecurat mașina cu grijă, să nu atingem vișinul mic-mic ce abia răsărise.

[EN]

How we got to Jurilovca

It is the first year we gave up any other program to come to this culinary event, I was attracted by the famous borscht fish and my husband attracted to the idea of ​​a field party. We left Constanta by car at about 12 o’clock and just over an hour we were at the entrance to Jurilovca.

We were just entering the locality when we saw a lot of cars looking for a parking lot in front of us. Our GPS, somewhat smarter than us, has turned us off the main street and departed us to a parallel street. Neither there were we lucky enough to find a parking lot from the first attempts. After a few tours of force through the dusty roads, we found a place where we squeezed the car carefully, trying hard not to touch the little little cherry that had just risen.

[RO]

Cum a fost la serbarea borșului pescăresc

O zi toridă de Septembrie, lume multă, tone de pește, muzică, dansuri, meșteri populari, dulciuri și oameni veseli. La ce să ne oprim mai întâi? Imediat ce am coborât spre port, am mers spre stânga și am fost abordată de nea Toader Gheorghe, sculptor în piatră și lemn, un localnic tare hâtru și mândru de operele lui. Avea și motive să fie așa. Piesele lui m-au ținut minute în șir în fața standului. Mi-a făcut plăcere să vorbesc cu el și să aflu că este deținătorul a numeroase diplome de excelență și că a participat la numeroase târguri și festivaluri naționale și internaționale.

[EN]

How it was at the borscht feast

A tough September day, lots of people, tons of fish, music, dances, folk craftsmen, sweets and cheerful people. What should we stop to first? As soon as we headed down to the harbor, we went to the left and we were approached by Toader Gheorghe, a stone and wood sculptor, a harsh and proud local of his works. He had reasons to be so. His works held me for a minute in front of the stand. I enjoyed talking to him and finding out that he has many diplomas of excellence and has participated in numerous national and international fairs and festivals.

IMG_2705

[RO] 

Am plecat mai departe, fiind atrasă de hainele tradiționale pe care le purtau niște doamne foarte cochete și care se pregăteau să urce pe scenă pentru momentul lor artistic.

[EN]

I went further, attracted by the traditional clothes that some very chic ladies wore and that were preparing to climb on stage for their artistic moment.

DSC_8784

[RO] 

Am încercat, din răsputeri, să rezist mai mult de 5 minute în fața scenei frumos amplasată pe o insulă mică, în fața hotelului plutitor, dar mirosul de pește bine gătit mă trăgea în direcția opusă. Unde am văzut coada mai mare acolo ne-am așezat. Am știut că acolo se servește renumitul borș. Numai că lucrurile nu au fost atât de simple. Ideea centrală a acestui eveniment este că dacă dorești, poți să primești gratis o porție zdravănă de borș de pește, sau chiar mai multe,  dar pentru asta trebuie să înfrunți o mulțime de oameni la fel de pofticioși, alții flămânzi, unii nervoși, iar alții mai tupeiști. Noi am avut răbdare, pentru că altfel nu am fi putut mânca acest preparat.

[EN]

I tried hard to resist for more than 5 minutes in front of the beautiful scene on a small island in front of the floating hotel, but the well-cooked fish smell dragged me in the opposite direction. Where we saw the bigger line there was where we sat down. I knew there was the famous borscht. But things were not that simple. The central idea of ​​this event is that if you want, you can get for free a healthy portion of fish borsch, or even more than one, but for that you have to face a lot of greedy people, some hungry, some nervous and others full of nerve. We have had patience, otherwise we could not have eaten this preparation.

DSC_8694

[RO] 

Timp de 40 de minute am așteptat să ne vină rândul și am trăit aceleași senzații la fel ca majoritatea celorlalți pofticioși. Dincolo de rândul de mese aliniate se aflau niște doamne care porționau borșul, îl puneau în niște castroane de unică folosință, pe care le țineau pe câte o tava și așteptau… și așteptau… și așteptau… Niște bătrâne din fața mea le chemau disperate, să vină la masa noastră.

Chelnerii de ocazie porneau din bucătăria improvizată către mese pe care le alegeau aleatoriu, nu exista o regula la care ajunge următoarea serie de poții de borș, iar asta creștea frustrarea în rândul oamenilor, mai ales al batrânilor. A fost o experiență interesantă și a meritat așteptarea. Am mâncat cel mai bun borș de peste din viața mea. Suficient de acru, cu mult pește în el, a fost absolut delicios.

[EN]

For 40 minutes we waited for our turn and we experienced the same sensations as most other greedy ones in the line. Beyond the row of lined tables there were some ladies who had portions of the borscht, put it in disposable bowls they held on a tray and waited… and waited… and waited… Some old lads  were desperately calling them to come to our table.

Occasional waiters started from the improvised kitchen to the tables they chose randomly, there was no rule at which the next borscht potions came, and that increased frustration among people, especially the elderly. It was an exciting experience and it was worth the wait. I ate the best fish borscht in my life. Sufficiently sour, with plenty of fish in it, was absolutely delicious.

IMG_2776

[RO] 

Cu rezervele împrospătate, am plecat să căutam locul în care fierbeau ceaunele, pentru că ardeam de nerăbdare să le fac poze. Și am găsit cei mai iscusiți pescari din zonă, care în ziua aceasta au avut o misiune importantă de realizat: pregăteau de zor cele 50 de ceaune cu borș și, după cum spuneau chiar ei, fiecare ar fi urmat să facă acest borș de câteva ori, pe parcursul întregii zile. Nici nu e de mirare acest lucru, ținând cont de faptul că s-au făcut 18 tone de borș din 5 tone de pește. Ups!!! Și eu am mâncat doar un caston mic 🙂

[EN]

With freshened supplies, I went to look for the place where the pots boiled, because I was eager to take pictures of them. And we found the most clever fishermen in the area, who had an important task to do this day: they prepared the 50 borscht boiling pots and, as they themselves said, everyone would have to do that a few times, throughout the day. This is no wonder, given the fact that 18 tonnes of borscht of 5 tonnes of fish have been made. Oops!!! And I just ate a small bowl 🙂

IMG_2786

[RO] 

Am lăsat ceaunele să fiarbă și am plecat să cumpărăm provizii de pește pentru acasă. Păi a fost ziua de pește 🙂 Am mai stat la o coadă cam o oră pentru cel mai bun pește prăjit cu făină de porumb. Dacă vă este foame, treceți peste partea cu pozele 🙂

[EN]

We left the pots to boil and we went to buy fish supplies for home. Well, it was the day of fish 🙂 I’ve been in a queue about an hour for the best fish fried with corn flour. If you are hungry, go over the pictures section 🙂

DSC_8768

[RO] 

Chiar lângă standul cu preparate din pește era un comerciant care făcea must chiar acolo și atrăgea turiștii cu mirosul acela specific.

[EN]

Right next to the fish dish was a merchant who made stum right there and attracted tourists with that particular smell.

DSC_8748

[RO] 

Doar ce cumpărasem câte un suc de soc și ne pregăteam să sorbim din pahar, când tanti Florica ne-a chemat sa degustăm din prăjiturile ei de casă, care arătau într-un mare fel 🙂 După ce ne-a povestit că de ani buni face unele dintre cele mai bune prăjituri din zonă, am cumpărat câteva, pentru că nu toți membrii familiei noastre sunt la dietă 🙂

[EN]

We just bought some elder juice and we were preparing to sip from the cup, when Aunt Florica called us to taste her home-made cakes, which looked in a great way 🙂 After telling us that for years she bakes some of the best cakes in the area, I bought a few, because not all our family members are on a diet 🙂

IMG_2879

[RO] 

Ne-am fi dorit să rămânem până seara, târziu, dar căldura din timpul zilei ne-a obosit și am plecat spre casă cu satisfacția unei zile frumoase.

[EN]

We would have liked to stay until late at night but the warmth of the day tired us and we went home with the satisfaction of a beautiful day.

IMG_2696

[RO] 

Prețuri pentru câteva produse

Așa cum e de așteptat, la astfel de evenimente prețurile nu sunt deloc mici, dar prins între febra lucrurilor și mirosurile ademenitoare, nu realizezi cum îți zboară banii din portofel.

 • Pe 6 guvizi mai mari și două felii de crap prăjit am plătit 55 RON
 • Am cumpărat 2 borcane cu pește marinat și am plătit pe amândouă 40 RON
 • 6 prăjituri preparate în casă m-au costat 30 RON.
 • o bere la pahar a fost 5 RON

[EN]

Prices for some products

As is to be expected, at such events prices are not small at all, but caught between the fever of things and the seductive smells, you do not realize how the money in your wallet flies.

 • On 6 big guvid and two slices of fried carp we paid 55 RON
 • I bought 2 jars of marinated fish and I paid for both 40 RON
 • 6 home cooked cookies cost me 30 RON
 • one beer was 5 RON

[RO] 

Sfaturi pentru anul următor

 • Nu încercați să ajungeți cu mașina foarte aproape de port, vin sute de mașini în localitate și va fi greu chiar și doar să înaintați
 • Căutați un loc de parcare pe unde începe satul și parcurgeți distanța până la port admirând casele tradiționale și frumusețea locală
 • Înarmați-vă cu multă răbdare și gustați din borșul de pește
 • Cumpărați produse locale, sunt foarte bune
 • Împrieteniți-vă cu localnicii, sunt niște oameni frumoși
 • Intrați în atmosfera evenimentului

Voi ați participat vreodată la acest gen de festival al borșului de pește?

Vă las cu mai multe poze de la eveniment aici.

[EN]

Tips for next year

 • Do not try to get to the event very close to the harbor, there are hundreds of cars in the locality and it will be difficult even to just advance
 • Look for a parking spot where the village begins and go the harbor admiring the traditional houses and the local beauty
 • arm yourself with great patience and taste the fish borscht
 • Buy local products,  they are very good
 • Get familiar with the locals, they are beautiful people
 • Get into the atmosphere of the event

Have you ever attended this kind of borscht festival?

I leave you with more pictures of the event here.

 

21 thoughts on “Dezmăț culinar la Jurilovca/ Culinary debauchery at Jurilovca

 1. Desi locuiesc atat de aproape de Jurilovca, n-am ajuns nici anul asta la festiva. Ce pot sa spun? Impresionanta organizarea cu atatea ceaune pentru bors, cat si celelate activitati. Arata atat de bine pestele ala prajit, dar stiu….borsul, care el este vedeta, nu-mi spune nimic. Culoarea lui, mai exact. Si eu gatesc bors de peste si stau si-mi imaginez ce succes as avea cu el la un astfel de festival. Cei care vin la noi la pensiune sunt innebuniti.
  In rest…foarte fain, pozele cu ceaunele alea insirate m-au fascinat.

  Liked by 2 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s