Ce să faci toamna în Nessebar – Bulgaria /What to do in Nessebar – Bulgaria – in autumn

This post is available in English too. Please scroll to the end of the post, under the romanian version and find it there.

Puțini sunt cei care, în plină toamnă, pornesc într-o aventură spre zonele cu plaje din Bulgaria și, oarecum îndrepățiți, m-ați putea întreba: de ce să merg toamna în Bulgaria? Ce să faci toamna în Nessebar? M-am întrebat același lucru zilele trecute când, în urma unui eveniment emoțional puternic, m-am trezit într-o dimineață și am spus: astăzi mergem la Nessebar. Îmi povestise Diana, o bună prietenă, că acest oraș vechi este atât de frumos, încât ar putea fi redenumit perla Mării Negre. Orașul este monument istoric, aflat în patrimoniul UNESCO și este împânzit de urme ale civilizației trace: biserici și case vechi, ruine, o moară de vânt și o baie turcească.

DSC_8963

Cum ajungi în Nessebar

În verile toride, când mașinile formează cozi nesfârșite la granița cu Bulgaria, drumul poate părea cam lung. Din București sunt aproximativ 380 de km. Noi am plecat din Constanța la mijlocul lui septembrie, într-o dimineață, pe la orele 10 și peste aproximativ 3,5 ore admiram Marea Neagră din micuța stațiune. Am părăsit România pe la Vama Veche apoi, traversând frumosul oraș Varna, am ajuns în Nessebar. Drumul este plăcut, din loc în loc vezi marea, iar dacă dai semne de oboseală, din când în când frânezi brusc și acorzi prioritate unor fazani îndrăzneți care au treabă pe partea cealaltă a străzii.

Unde să te cazezi în Nessebar

Dacă excursia ta are loc toamna, ca în cazul nostru, îți recomand să lași lucrurile în voia sorții. Nu mai pierde timpul în țară căutând cazări pe diferite site-uri, o dată ajuns acolo vei avea surpriza să găsești multe locuri în care ți-ar plăcea sa-ți petreci noaptea. Noi am ajuns în Nessebar puțin înainte de ora 14, pe o căldură cum rar întâlnești în luna septembrie.

Am lăsat mașina în portul de la intrarea în oraș și am început căutările. Nu a durat mult până când l-am întâlnit pe Nikolai, un bulgar care își administrează foarte bine afacerea de famile și imediat ne-am dat seama că acela era locul în care doream să ne cazăm. O pensiune cochetă aflată pe malul mării, cu o grădină interioară plină cu flori și aflată într-o zonă foarte aproape de centrul stațiunii, dar destul de liniștită.

IMG_3015

Chiar dacă și în Bulgaria este toamnă, parcările erau pline, așa încât Nikolai ne-a cedat locul lui de parcare din fața pensiunii, am dus bagajele in cameră și am plecat să explorăm zona.

Ce te așteaptă la Nessebar

O vară în plină toamnă, asta am găsit acolo și când spun asta nu mă refer doar la gradele din termometre. Noi am ales să ne cazăm în orașul vechi – o insulă unde ai senzația că te-ai întors în timp, printre case cu ziduri din piatră și cetăți vechi.

IMG_3071

Prima senzație a fost că mă aflu undeva în Praga. Orășelul Nessebar era în plină efervescență.

IMG_3231

Este important să menționez că, așa cum am aflat din discuțiile cu câțiva localnici, proprietarii pensiunilor așteaptă turiști până pe la sfârșitul lunii octombrie, apoi pun lacăte pe uși pentru scurt timp și, chiar dacă din Bulgaria iarna pleacă o dată cu cea din România, vecinii noștri deschid porțile turiștilor mereu înaintea noastră și de fiecare data bine pregătiți.

IMG_3116

Stațiunea era plină de turiști care se plimbau pe străduțele înguste și extrem de cochet decorate. Unii căutau suveniruri, alții un loc unde să se așeze și să savureze un pahar cu vin, alții făceau fotografii și împărțeau zâmbete, în timp ce unii își trăiau o zi normală din viața lor acasa, în Nessebar. Dar toți erau veseli și puteai citi pe chipurile lor bucuria că se află într-un loc atât de frumos.

Aproape fiecare casă are la parter un mic magazin in care comercianții își expun mărfurile, dar totul este sincronizat perfect cu istoria orașului.

IMG_3230

Nu găsești prea multe locuri moderne, rafturile magazinelor și vitrinele unde sunt expuse produsele, sunt foarte bine armonizate cu ideea de vechi.

IMG_3017

Porțile caselor sunt la fel de vechi ca și clădirile în sine, iar o plimbare printre străduțele înguste te poartă dincolo de timp. Te aștepți ca, în orice moment să-și facă apariția o domniță la brațul unui cavaler și să-și croiască drum spre malul mării, locul unde își vor declara iubirea.

IMG_3311

Așa pot eu să descriu Nessebar.

DSC_8990

Ce să faci în orașul vechi Nessebar

 • Plimbă-te și intră în atmosfera trecutului îndepărtat pe străduțele vechi care respiră istorie.
 • Admiră bisericile vechi și plimbă-te printre ruinele care au fost odată Baia Turcească
 • Vizitează locul unde este amplastă vechea moară de vânt
 • Mergi la plajă, în orașul vechi vei găsi două plaje mici, dar poți merge în orașul nou sau în Sunny Beach pentru plaje spațioase și amenajate
 • Așează-te la una din zecile de terase aflate pe malul mării, savurează un preparat local și acompaniază-l cu un vin de calitate
 • Admiră câteva expoziții de fotografie sau de pictură pe care le găsești peste tot prin orașul vechi. Este uimitor cu un spațiu aparent banal și care nu a putut avea o altă utilitate, a fost transformat într-o galerie de artă
 • Participă la un eveniment care se desfășoară în oraș. Noi am ajuns în Nessebar în plină desfășurare a ifdoturkey, pus la cale de Organizația Internațională de Dansuri Folk: dansuri turcești, bulgărești și grecești
 • Privește noaptea luminile magice din Sunny Beach, stațiunea aflată destul de aproape de Nessebar
 • E aproape obligatoriu să bei un cocktail la Eco-Bar by Michael, un bar absolut superb, amenajat ca o peșteră, cu stalactite și cascade. Este destul de întuneric, dar refugiile mici care adăpostesc mesele și scaunele din piatră sunt iluminate discret. Este un loc pe care nu trebuie să-l ratezi și unde cu 5-6 leva poți avea un cocktail foarte bun

IMG_3079

Unde și ce să mănânci în Nessebar

Micuțul orășel Nessebar este plin de terase, multe dintre ele amplasate pe faleză, cu marea la picioare. Îți recomand să încerci preparatele din pește și fructe de mare. Noi ne-am delectat cu calcan la Cacadu Terrace 🙂

IMG_3207

Dacă peștele nu se află pe lista preferințelor tale, atunci poți încerca pizza cu ingrediente naturale la Uncle George Restaurant, sau poți comanda o porție de miel cu orez la The Old Sailor, un alt restaurant poziționat pe malul Mării Negre.

Pentru doar 5 leva poți avea o porție de midii cu orez la White Rose, un restaurant elegant și cu personal extrem de amabil, iar pentru aproximativ 50 de leva poți comanda și un vin bun, care să se combine trăsnet cu preparatul culinar.

IMG_3097

Câteva sfaturi și prețuri

 • La restaurante este bine să ai leva la tine, moneda locală, nu toate terasele au posibilitatea de a accepta plăți cu cardul.
 • Dacă nu ai schimbat bani din timp, nu e o problemă, găsești case de schimb valutar deschise până seara târziu, sau câteva bancomate, la care ajungi ușor (1 leva = 2.4 RON / 1 leva = 0.5 Euro)
 •  Parchează mașina într-un loc permis, deoarece administrația locală blochează roțile frecvent, în cazut în care ai pătruns într-un perimetru nepermis
 • Folosește cu încredere limba română sau limba engleză
 • Cu 5 leva poți cumpăra un souvenir, o păpușică îmbrăcată în straie bulgărești,sau cu 10 leva poți avea un ceas de perete cu pictura pe lemn, în timp ce pentru un căluț de mare scoți din buzunar 1 leva.

IMG_3134

Voi ați fost în Nessebar? Ați ajuns în zonă toamna? Ce v-a plăcut în Nessebar?

Vă las cu mai multe poze de la eveniment aici.

[EN] What to do in Nessebar in autumn

Few are the ones who, in full autumn, decide to embark on an adventure to the beaches of Bulgaria, and somewhat flattered, you might ask: Why should I visitit Bulgaria during fall? What to do in Nessebar in autumn? I wondered the same thing the other day when, after a strong emotional event, I woke up one morning and said: Today we are going to Nessebar. Diana, a good friend, told me that this old town is so beautiful that it could be renamed the Black Sea pearl. The city is a UNESCO heritage site and is filled with traces of trace civilization: churches and old houses, ruins, a windmill, and a Turkish bath.

How to get to Nessebar

In the hot summers, when cars form endless queues at the border with Bulgaria, the road may seem long. From Bucharest there are about 380 km. We left Constanta in the middle of September, one morning, at about 10 o’clock and about 3.5 hours later we were admiring the Black Sea from the small resort. I left Romania at Vama Veche then, crossing the beautiful city of Varna, I arrived in Nessebar. The road is nice, you see the sea from place to place, and if you get tired of it, you suddenly stop braking and give priority to bold pheasants who have a job on the other side of the street.

Where to stay in Nessebar

If your trip takes place in autumn, as in our case, I recommend that you leave things in the will of fate. Do not waste your time in the country searching for accommodations on different sites, once you get there, you will have the surprise to find many places you would like to spend at night. We arrived in Nessebar shortly before 14 o’clock on a heat that you rarely meet in September.

We left the car in the port at the entrance to the city and started our searches. It did not take long until we met Nikolai, a Bulgarian who was very good at managing his family business, and we immediately realized that that was where we wanted to stay A cozy seaside pension with an indoor flower garden and located in an area very close to the resort center but quite quiet.

Even though in Bulgaria it is autumn too, the parking lots were full, so Nikolai gave us his parking place in front of the pension, we took the luggage in the room and left to explore the area.

What awaits you at Nessebar

A summer in full autumn, that’s what we found there, and when I say this I’m not just referring to the degrees of thermometers. We chose to stay in the old town – an island where you feel like you’ve been back in time, among houses with stone walls and old fortresses.

The first sensation was that I was somewhere in Prague. The town of Nessebar was full of effervescence. It is important to mention that, as we learned from discussions with some locals, the owners of the hostels are waiting tourists until the end of October, then put the locks on the doors for a short while and even if in Bulgaria the winter leaves with the one in Romania, our neighbors open tourists’ gates always ahead of us and always well prepared.

The resort was full of tourists strolling along the narrow and extremely elegantly decorated, streets. Some were looking for souvenirs, others a place to sit and enjoy a glass of wine, others took photos and shared smiles, while some lived a normal day in their home life in Nessebar. But they were all cheerful and you could read on their faces the joy of being in such a beautiful place.

Almost every home has a small shop downstairs where merchants expose their goods, but everything is perfectly synchronized with the history of the city.

You do not find many modern places, store shelves and showcases where products are exposed are very well harmonized with the old idea.

The gates of the houses are as old as the buildings themselves, and a walk through the narrow streets takes you beyond time. You expect at any moment a lady to appear to a knight’s arm and make their way to the seashore where they will declare their love.

That’s how I can describe Nessebar.

What to do in the old town of Nessebar

 

 • Walk and enter into the atmosphere of the distant past on the old streets that breathe history.
 • Admire the old churches and stroll through the ruins that once were the Turkish Bath
 • Visit the place where the old windmill is located
 • Go to the beach, in the old town you will find two small beaches, but you can go to the new town or Sunny Beach for spacious and arranged beaches
 • Sit on one of the dozens of seafront terraces, enjoy a local dish and accompany it with a quality wine
 • Admire some photo or painting exhibitions you find all over the old town. It is amazing with a seemingly banal space that could not have another utility, it has been turned into an art gallery
 • Participate in an event taking place in the city. We arrived in Nessebar in full swing of the ifdoturkey, hosted by the International Folklore Dance Organization: Turkish, Bulgarian and Greek dances
 • At night, watch the magic lights in Sunny Beach, the resort close enough to Nessebar
 • It’s almost imperative to have a cocktail at Eco-Bar by Michael, an absolutely superb bar, set up like a cave, with stalactites and waterfalls. It’s pretty dark, but the small shelters that shelter tables and stone chairs are discreetly illuminated. It is a place you should not miss and where you can have a very good cocktail with 5-6 leva

Where and what to eat in Nessebar

The small town of Nessebar is full of terraces, many of them set on the cliff, with the sea on their feet. I recommend you try fish and seafood. We enjoyed the turbot at Cacadu Terrace 🙂

If the fish is not on your preference list, then you can try pizza with natural ingredients at the Uncle George Restaurant, or you can order a lamb with rice at The Old Sailor, another restaurant on the Black Sea.

For just 5 leva you can have a portion of mussels with rice at White Rose, a stylish restaurant with extremely friendly staff, and for about 50 leva you can also order a good wine that combines perfectly with the culinary dish.

Some tips and prices At restaurants it is good to have a leva on you, the local currency, not all terraces have the possibility to accept card payments.

 • If you have not changed your money in advance, it’s not a problem, you can find opened exchange offices until late at night, or some ATMs that you get easily (1 leva = 2.4 RON / 1 leva = 0.5 Euro)
 • Park the car in a permissible location because the local government locks the wheels frequently, in case you have entered an unacceptable perimeter
 • Use Romanian or English with confidence
 • With 5 leva you can buy a souvenir, a doll dressed in bulgarian dress, or with 10 leva you can have a wall clock with painting on wood, while for a big seahorse you out of your pocket 1 leva

Have you ever been to Nessebar? Have you come to the area in the autumn? What did you like in Nessebar?

I leave you with more pictures of the event here.

 

 

5 thoughts on “Ce să faci toamna în Nessebar – Bulgaria /What to do in Nessebar – Bulgaria – in autumn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s