Bloggers Recognition Awards!

 

blogger-recognition-award-1024x1024

This post is available in English too. Please scroll to the end of the post, under the romanian version and find it there.

Sunt foarte bucuroasă să anunț că aboutvarioushings a fost nominalizat pentru Blogger Recognition Award.

Aș vrea să-i mulțumesc Jemma Jones pentru această nominalizare. Această fată drăguță este foarte inspirată și imi place cum își scrie poveștile pe blogul ei The Traveling Pixie 

Ea și-a părăsit casa din Australia în urmă cu un deceniu și, în tot acest timp, a străbătut globul încercând toate mâncărurile posibile din locurile în care a ajuns. Ea scrie despre arome și mâncăruri din lumea întreagă, încurajându-i și pe alții să își atingă visele.Ce este Blogger Recognition Award?

Acest premiu este transmis de bloggeri către alți bloggeri, care apreciază și recunosc munca lor puternică și efortul pe care îl investesc în fiecare postare.

Regulile Blogger Recognition Award

• Mulțumiți bloggerului care v-a desemnat și furnizați un link către blogul său.
• Scrieți o postare pentru a vă arăta premiul.
• Scrieți o scurtă poveste despre cum a început blogul vostru.
• Acordați două sfaturi noilor bloggeri.
• Nominalizați 15 alți bloggeri cărora doriți să le acordați acest premiu.
• Comentați la fiecare blog și spuneți-le că i-ați desemnat și furnizați link-ul pentru postarea pe care ați creat-o.

Cum am început blogul meu?

Am început să scriu pe acest blog din dorința de a împărtăși oamenilor experiențele mele de viață, de abordare a frumuseții, sub toate aspectele, dar și despre călătorii. Cu toate că sunt destul de mică în lumea bloggerilor, îmi doresc să transmit celor care citesc articolele mele încrederea pe care o am în propria persoană și să le dau curajul să facă același lucru.

Sfaturi pentru bloggeri noi:

Răbdare: 

Să scrii pe blog nu este o treabă ușoară, iar rezultatele vor apărea în timp. Nu abandonați scrisul pe blog, continuați să vă implicați și să faceți lucrurile foarte bine.

În timp veți avea și dezamăgiri, dar și mari satisfacții, trebuie doar să rezistați.

Fiți prezenți:

Gândiți pozitiv, scrieți cu pasiune, constant și fiți perseverenți. Promovați-vă articolele pe toate platformele sociale, cu link către blogul vostru. Este o modalitate perfectă de a vă conecta cu alți bloggeri, de a obține colaborări și de a vă împrieteni.

Distrați-vă:

Nu scrieți pe blogul vostru pentru că ”trebuie”, faceți asta din plăcere, chiar dacă vă ocupă mult timp. Povestiți-vă experientele pentru că vă doriți să faceți asta.

Nominalizații mei:

lauradriha

sacalatorim.ro

cristian cezar travels

aroundmydream

ingridzenmoments

alexandracalinoiu

daddycool

designedtotravel

calatorestecuira

doardus

dragosbunea

Momma To Go

frommegwithlove

cocotraveling

visatorprinlume

whisperwanderlust

[…Eng] Bloggers Recognition Awards!

I’m very excited to announce that aboutvarioushings has been nominated for the Blogger Recognition Award.

I would like to thank Jemma Jones for this nomination. This cute girl is very inspired and I like how she writes her stories on her blog The Traveling Pixie.

She left her home in Australia a decade ago and, all this time, she crossed the globe trying out all the possible dishes from the places she visited. She writes about flavors and dishes from all over the world, encouraging others to reach their dreams.What is a Blogger Recognition Award?

This award is passed by bloggers to other bloggers who appreciate and recognize their strong work and the effort they invest in each post.

Blogger Recognition Award Rules

  •  Thank the blogger who appointed you and provide a link to his blog
  • Write a post to show the award.
  • Write a short story about how your blog started.
  • Give two tips to new bloggers.
  • Nominate other 15 bloggers you want to nominate for this award.
  •  Comment on each blog and tell them you have nominated them and provide the link for the post you created.

How did I start my blog?

I started to write on this blog from the desire to share my life experiences with people, approaching beauty in all aspects, but also about traveling. Although I am quite small in the blogger world, I want to give my readers the trust I have in my own person and give them the courage to do the same.

Tips for new bloggers:

Patience: 

Writing on the blog is not an easy task, and the results will appear over time. Do not abandon your blog writing, continue to get involved and do things very well.

In time you will have both disappointments and great satisfactions, you only have to resist.

Be present:

Think positively, write with passion, constantly and persevere. Promote your articles across all social platforms with a link to your blog. It’s a great way to connect with other bloggers, get collaborations and make friends.

Have fun:

Do not write on your blog because “you have to,” do it with pleasure, even if it takes too long. Tell your experiences because you want to do this.

My nominees:

lauradriha

sacalatorim.ro

cristian cezar travels

aroundmydream

ingridzenmoments

alexandracalinoiu

daddycool

designedtotravel

calatorestecuira

doardus

dragosbunea

Momma To Go

frommegwithlove

cocotraveling

visatorprinlume

whisperwanderlust

 

5 thoughts on “Bloggers Recognition Awards!

  1. This is so awesome! Thanks for including me in your list! I pinned and shared on google plus. I am going to share this on my facebook page too! Love your blogging tips, they are all so true. You have to love it and be VERY patient with it!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s