Atracții locale în Ho Chi Minh, Vietnam / Local attractions in Ho Chi Minh, Vietnam

This post is available in English too. Please scroll to the end of the post, under the romanian version and find it there.

Zilele petrecute în orașul vietnamez Ho Chi Minh – Saigon – s-au strecurat printre degete și iată-ne în ultima zi a șederii noastre aici. Am început dimineața cu o cafea rece, pe care am savurat-o într-un parc, la umbra unor copaci exotici, acompaniați de păsărele și supravegheați de razele soarelui care erau prea prietenoase de la primele ore.

DSC_0632

IMG_7770

IMG_7780Am pornit apoi la pas prin oraș, cu intenția de a vedea câteva obiective importante, altele decât piața de noapte Ben Than și terasele din jurul hotelului 🙂 Unul dintre ele a fost Hard Rock Cafe, pentru care am făcut o pasiune și nu plecăm dintr-un oraș înainte de a cumpăra un breloc chitară, pe care îl aducem în țară și îl alăturăm colecției existente.

DSC_0633

DSC_0635

IMG_7718

Chiar când ne aflam în fața Muzeului Orașului Ho Chi Minh și ne întrebam dacă avem timp suficient să-l vizităm, ne-am trezit în fața unui localnic ce vindea nuci de cocos, numai bune pentru a ne potoli setea și a păcăli puțin gradele din termometre.

IMG_7710

IMG_7704

IMG_7705

Am lăsat muzeul în urmă și ne-am îndreptat către poșta centrală din Saigon, construită de Gustav Eiffel, o clădire frumoasă și impresionantă, de unde poți trimite cărți poștale către casă. Este construită în stil gotic, cu o arhitectură uimitoare, iar interiorul acesteia merită să înfrunți temperatura de afară și să ajungi să vezi minunea de acolo.

IMG_7723

IMG_7749

IMG_7732

IMG_7739

Am cumpărat, în grabă, câteva suveniruri și am traversat strada pentru un alt obiectiv emblematic al orașului Ho Chi Minh, Catedrala Notre Dame. Clădirea în sine este foarte frumoasă, cu două turnuri înalte de aproape 60 de metri, care atrag privirile trecătorilor, iar în zilele de duminică, aici au loc slujbe solemne, atât în limba vietnameză cât și în Engleză.

IMG_7748

Topiți de căldură, am căutat umbra unei terase pentru o bere rece, dar când am dat cu ochii de ice coffee, am uitat pentru ce venisem aici 🙂 Se spune că cea mai buna cafea rece o găsești în Vietnam, iar eu pot confirma asta.

IMG_7691

IMG_7684

În timp ce ne odihneam picioarele și ne făceam planuri pentru următoarele locuri de vizitat, primesc un mesaj de la una din mamele copiilor pe care i-am cunoscut în ziua precedentă, în excursia din Delta Mekongului și despre care am scris mai multe aici. Oarecum timidă, ne invita, alături de doamna care a însoțit grupul de copii, să luăm cina împreună în oraș. Nu se putea o bucurie mai mare. Urma să ne întâlnim din nou cu oamenii frumoși cu care ne-am împrietenit de curând. Am acceptat invitația pe loc, iar planurile noastre pentru restul zilei s-au anulat.

Am mai dat o raită prin Ben Than Market pentru ultimele suveniruri.

IMG_7897

IMG_7888

IMG_7891

Am cumpărat câteva felii de mango de la un vânzător de pe stradă și ne-am plimbat pe străduțele din apropiere, surprinși mereu de frumusețea oamenilor și a locurilor.

DSC_0688

DSC_0685

IMG_7882

IMG_7866

Orele serii ne-au găsit la un restaurant cu specific local, în compania prietenilor vietnamezi și a copiilor pe care îi cunoscusem cu o zi înainte.

IMG_7822

IMG_7810

A fost o seară frumoasă, cu cadouri, hohote de râs, mâncat supă cu bețișoare și cu surpriza pe care mi-au pregătit-o acei oameni frumoși, de a-mi cânta La mulți ani în restaurant 🙂 Împreună, ne-am făcut planuri pentru următoarea vacanță care va include, în mod cert, Vietnam.

IMG_7813

Pentru că a doua zi copiii trebuiau să meargă la școală și se făcuse deja târziu, ne-au invitat la o plimbare cu mașina prin Ho Chi Minh și ne-au dus prin zone pe care noi nu le văzusem. Ne-am despărțit de ei cu greu, iar noi am rămas să ne mai plimbăm prin orașul care acum începuse să prindă viață. Am parcurs drumul până la hotel pe jos și ne-am amestecat printre localnicii ieșiți să se plimbe noaptea târziu.

IMG_7854

IMG_7858

IMG_7841

Fiind ultima zi pe care am petrecut-o în Vietnam, am umblat pe străzi până târziu, ne-am așezat pe jos și am mâncat fructe locale bucurându-ne de autenticitatea locului:-)

IMG_7865

Dacă ajungeți în Vietnam, nu ratați o ședere de câteva zile în Ho Chi Minh, orașul acesta te face să te îndrăgostești de el din prima zi.  Iar dacă vreți ceva mai relaxant, căutați rapid un zor către Phu Quoc, cea mai mare insulă din Vietnam, unde veți găsi plaje cu nisip fin. Detalii găsiți aici.

Până data viitoare, vă îmbrățișez cu drag!

[…Eng] 

The days spent in the Vietnamese city of Ho Chi Minh – Saigon – slipped through our fingers and here we are on the last day of our stay here. We started in the morning with cold coffee, which we enjoyed in a park, under the exotic trees, accompanied by birds and supervised by the sun rays that were too friendly from the early hours.

Then we started walking around the city with the intention of seeing some important landmarks, other than Ben Than night market and the terraces surrounding the hotel 🙂 One of them was Hard Rock Cafe, for which we made a passion and we do not leave from a city before buying a guitar keychain, which we bring to the country and join the existing collection.

Just when we were in front of the Ho Chi Minh City Museum and we were wondering if we had enough time to visit it, we woke up in front of a native who sold coconuts, good enough to calm our thirst and fool a little the grades in the thermometers.

We left the museum behind and we headed to Saigon’s central post, built by Gustav Eiffel, a beautiful and impressive building from where you can send postcards back home. It is built in Gothic style with a stunning architecture, and its interior deserves to endure the outside temperature and see the wonder of it.

We bought a few souvenirs in a hurry and crossed the street for another Ho Chi Minh emblematic objective, Notre Dame Cathedral. The building itself is very beautiful, with two towers nearly 60 meters tall, which attract the passers-by, and on Sundays, solemn ceremonies are held in both Vietnamese and English. Melted by the heat, we searched a terrace for a cold beer, but when we looked down on ice coffee, we forgot why we came there 🙂 It is said that the best cold coffee you find in Vietnam, and I can confirm that.

While we were resting our feet and making plans for the next places to visit, I received a message from one of the mothers of the children I met the previous day on the Mekong Delta trip and about which I wrote more here. Somehow shy, she invited us, together with the lady who accompanied the group of children, to have dinner together in town. There was no greater joy. We were to meet again with the beautiful people we had recently become friends with. We accepted the invitation on the spot and our plans for the rest of the day were canceled.

I’ve also given a ride through Ben Than Market for the last souvenirs. We bought some slices of mango from a street vendor, and we walked around the streets nearby, always surprised by the beauty of people and places.

The hours of the evening founded us at a local restaurant, in the company of Vietnamese friends and children we had met the day before.

 It was a beautiful evening, with gifts, laughing laughs, eating soup with sticks and with the surprise that the beautiful people prepared for me – to sing me Happy Birthday in the restaurant 🙂 Together, we have made plans for the next holiday that will surely include Vietnam.

Because the kids had to go to school the next day and it was already late, they invited us to a car ride through Ho Chi Minh and took us through areas that we had not seen. We hardly said goodbye to them and we were left to walk through the city that had begun to live.

We walked the way to the hotel on foot and mingled with the locals who went out to walk late at night.Being the last day we spent in Vietnam, we walked the streets late, we sat down and ate local fruits, enjoying the authenticity of the place 🙂

Dacă ajungeți în Vietnam, nu ratați o ședere de câteva zile în Ho Chi Minh, orașul acesta te face să te îndrăgostești de el din prima zi.  Iar dacă vreți ceva mai relaxant, căutați rapid un zor către Phu Quoc, cea mai mare insulă din Vietnam, unde veți găsi plaje cu nisip fin

If you arrive in Vietnam, try to arrange a couple of days to spend in Ho Chi Minh. This city make you to fall in love with it for the first day. Yet, if you prefer something more relaxing, try to find a flight to Phu Quoc, wich is the biggest island in Vietnam, where you can find beaches with soft sand. You can find details here.

Until next time, I hug you!

4 thoughts on “Atracții locale în Ho Chi Minh, Vietnam / Local attractions in Ho Chi Minh, Vietnam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s