Isterie pentru un șampon

This post is available in English too. Please scroll to the end of the post, under the romanian version and find it there. 

…iar eu credeam ca le știu pe toate 🙂

Să tot fie vreo 10 ani de când îngrijirea părului este aproape o obsesie pentru mine. În tot acest timp, a devenit un automatism să citesc ingredientele pe care le conțin produsele și să le aleg doar pe acelea care se potrivesc tipului meu de păr normal, dar afectat de o ușoară dermatită. Am încercat diverse tipuri de șampoane și balsamuri, iar despre unele am scris aici. De unele am fost mulțumită, pe altele nu mai vreau să le văd vreodată dar, în ultimii ani, mi-am găsit un echilibru rezonabil între folosirea unor produse pe care mi le doresc și modul în care le tolerez.

Cu toate acestea, am o mare problemă: îmi cade părul. Mult. Am tot citit despre asta si am înțeles că este un proces normal, de regenerare, mai ales ca părul meu este lung și are nevoie de multe substanțe nutritive să supraviețuiască. În plus, nici nu este foarte des. În disperarea de a nu mă vedea cheală, pentru ca nu m-ar avantaja deloc acest look , am recurs la măști naturale, știți voi: gălbenuș de ou, ulei de ricin, vitamina E și multe altele. Nu m-am ținut de ele din comoditate. Când aproape că-mi pierduse orice speranță privind viitorul buclelor mele, a venit soluția miraculoasă 🙂

Eram la țară la mama, înconjurată de frați, verișori și alte rude dragi când, fără să anticipez ce va urma, o aud pe vara-mea care locuiește in Germania: -vreau și eu să cumpăr, că și mie și fetelor mele ne cade părul. Moment în care, o altă verișoară dragă care este coafeză și chiar una foarte bună, zice: –da, este foarte bun, toată lumea îl cumpără… Am devenit, brusc, atentă, pentru că era o problemă pentru care eu nu aveam rezolvare și am intervenit în discuție, întrebând despre ce e vorba. –Cum, nu ai auzit de șamponul de cal??? – nu mai știu care din ele m-a întrebat, dar eu am rămas interzisă. Nu înțelegeam și încercam să găsesc o logică, înainte să cer detalii despre ceva ce multă lume folosea de mult timp. M-am gândit la un milion de lucruri preț de câteva secunde, dar valorile mele urmau să fie răsturnate când mi-au spus că este vorba de un șampon simplu, care costă 8 lei și care se găsește în farmaciile veterinare. Asta presupunea ca se folosește la îmbăierea cailor. Exact. Asta era!

cf55f554a517ab454a6780e282626afb-6805594-700_700

Zău, am crezut că e o glumă proastă, dar informațiile veneau de la niște oameni care aveau habar despre ce vorbesc. Așa se face că, o dată ajunsă acasă, am început să fac planuri despre cum să-mi fac curaj să intru într-o farmacie veterinară și să cer șampon de cal, nu prea arătam ca un posesor de herghelie.

Am înfruntat temerile și, cu demnitate, am intrat în prima farmacie veterinară. În fața mea un nene cumpăra mâncare pentru căței, probabil că omul avea câini acasă și trebuia să-i hrănească…dar eu….eu…ce cai să spăl? În timp ce doctorul veterinar era ocupat sa cântărească bobițele aducătoare de substanțe hrănitoare câinilor, eu mă uitam spre rafturi să văd dacă identific ce căutam. Deodată mă aud spunând: –Aveți, cumva, șampon de cal? Am crezut că nu m-a auzit, că nu a ridicat ochii spre mine, omul și-a văzut de treaba lui preț de câteva secunde. Apoi îmi spune: –da, astăzi am adus două baxuri mari (OMG!!!! Trebuie să urmeze vreun concurs de frumusețe cabalină!) Prind ceva curaj și îl întreb: –este adevărat că poate fi folosit și de oameni? Moment în care cumpărătorul de mâncare de câini s-a întors intrigat către mine. Fără să ezite, doctorul îmi spune că în două zile va termina rezervele, că multă lume vine și cumpără și că acest produs se vinde aproape numai pentru uz uman.

Momentul tensionat fusese depășit, aflasem răspunsurile pe care le voiam, așteptam doar să cumpăr șamponul. In mod incredibil, domnul din fața mea întreabă doctorul: -dar de ce este atât de bun acest șampon?  După ce primește lista avantajelor, omul cere si el unul să-l ducă soției, pentru că și ei îi cade părul:) După care pleacă, eu plătesc pentru două șampoane și ies din farmacia veterinară pentru că riscam să izbucnesc în râs…ceea ce s-a și întâmplat, dar afară, în văzul lumii, însă cui îi păsa? Eram fericita posesoare a două șampoane de cal. De ce două? Să fie!!!: -)

Trecând într-o notă serioasă, vreau să spun că acest șampon a fost foarte bun împotriva căderii părului, însă îl uscă, iar asta am observat după un timp îndelungat de folosire, cam 3 luni, perioadă în care l-am recomandat la 3 prietene și colege de birou, dar am expediat 2 bucăți și în Germania, la vara-mea care a creat această isterie în viața mea 🙂 Eu am întrerupt pentru câteva luni folosirea lui, pentru că îmi usca foarte tare scalpul afectat deja de dermatită și mi-a accentuat mătreața. Acum folosesc un șampon luat de pe iherb și cu picături  de ulei de arbore de ceai pe care le amestec în palmă cu șamponul și mă spăl.

Cam asta a fost aventura mea în goana după șamponul de cal.

Ma pregătesc, din nou, de o vacanta la superlativ. Acum fac primele demersuri 🙂 Vă țin la curent!

Pe curând!

[…Eng…]

Shampoo hysteria

… I thought I knew everything! It’s still 10 years since hair care is almost an obsession for me. All this time, it has become an automatism to read the ingredients the products contain and to choose only those that match my normal hair type but affected by a slight dermatitis. I tried different types of shampoos and conditioners and about some of them I wrote here. Some satisfied me, others disappeared from my life, but in recent years I’ve discovered a reasonable balance between using the products I want and tolerate them.

However, I have a big problem: my hair is falling. A lot. I’ve read about it and understood that it is a normal regeneration process, especially as my hair is long and needs many nutrients to survive. In addition, it isn’t very thick either. In the desperation of not seeing myself bald, because that look wouldn’t make me much more attractive, I’ve used natural masks, as you know: egg yolk, castor oil, vitamin E and many more. I didn’t practice this type of care being lazy. When I almost lost all my hopes on the future of curls, the miraculous solution appeared.

I was in the countryside at my mum’s, surrounded by brothers, cousins ​​and other dear ones when, without anticipating what would happen next, I heared my cousin who lives in Germany:

“I also want to buy it, because I and my daughters’ hair loss.”

At this, another dear cousin, who is a hairdresser and even a very good one, said: “Yes, it is very good, everybody buys it …I suddenly became attentive, because it was a problem for which I had no solution, hence I joined the conversation, asking what it was about.

“How! Didn’t you hear about horse shampoo?” I don’t know which one of them asked me, but I was puzzled. I didn’t understand and tried to find logic, before asking for details about a product a lot of people have used for a long time. I’ve thought a million things for a few seconds, but my values ​​would be changed when they told me it was a simple shampoo, costing 8 lei and found in veterinary pharmacies. This was supposed to be used for bathing horses. Exactly. It was this!

Well, I thought it was a bad joke, but information came from some people who knew what they were talking about. That’s how it happened that once I got home, I started making plans to get my courage to go to a veterinary pharmacy and ask for horse shampoo. I didn’t look like a horse farmer.

I faced the fears and, with dignity, I entered the first veterinary pharmacy. In front of me, a man bought dog food; he probably had dogs at home and had to feed them … but I … I … what horse to wash? While the vet was busy weighing nourishing dog food, I was looking at the shelves to see if they were identifying what I was looking for. Suddenly I heard myself saying:

“Do you have horse shampoo?” I thought he didn’t hear me, he didn’t look up to me and did his job for a few seconds. Then he answered me:

“Yes, today I received two big boxes (OMG! There must be a horse beauty contest!)”. I keep on asking him: “Is it true people can use it, too?” The moment the dogwood buyer returned intriguingly to me. Without hesitation, the doctor tells me that in two days he will finish the reserves, that many people come and buy and that this product is sold almost exclusively for human use.

The tense moment was over, I got the answers I wanted, I was just waiting to buy the shampoo. Incredibly, the man in front of me asked the doctor: “But why is this shampoo so good? “When he gets the list of benefits, the man also buys one for his wife’s loss hair, too.

After that he leaves, I pay for two shampoos and I left the pharmacy because I risked bursting out laughing … about what it happened, but outside, in the sight of the world, but who cared? I was happy with two horse shampoos. Why two? To have it in stock.

Seriously speaking, I want to say that this shampoo was very good for hair loss, but it dried it, and I noticed it after a long time of use, about three months, a time when I recommended it to 3 friends and colleagues in the office, but I sent 2 pieces to Germany in my summer that created this hysteria in my life. I interrupted using it a few months because it dries the scalp already affected by dermatitis and my dandruff appeared again. Now I use a shampoo bought on iherb and drops of tea tree oil that I mix with my shampoo to wash.

This was my adventure for horse shampoo chase.

I’m preparing again for a superlative holiday. Now I’m taking the first steps. I’ll keep you informed!

See you!

5 thoughts on “Isterie pentru un șampon

 1. Mie mi.a recomandat cineva sampon de cal tocmai pentru matreata…
  Am foarte multa matreata si parul cam uscat…
  Aveti cumva vreun sfat de hidratare sau tratament contra matreata care sa functioneze?

  Liked by 1 person

  1. Nu cred ca acest sampon de cal poate trata si preveni matreata, atata timp cat usuca scalpul, cel putin asa s-a intamplat in cazul meu.
   Eu folosesc acum ulei esential de arbore de ceai, pun 2-3 picaturi in palma peste cantitatea de sampon, apoi aplic pe par si masez bine scalpul. Asta fac de doua ori, apoi clatesc si gata. In ce priveste samponul folosit, am un Avalon luat de pe iherb, din pacate e cam pe terminate. Chiar are rezultate acest tea oil, are efect dezinfectant si antifungic. Eu l-am luat de pe iherb.com, dar de curand, cu noile reguli de expediere a coletelor, nu am mai plasat nicio comanda noua. Poti folosi cu incredere sampoanele dermatocosmetice pe care le gasesti in farmacii, dar ia-ti si ulei de arbore de ceai, pe care il gasesti in farmaciile naturiste, chiar face minuni.
   Te pup!

   Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s